06. Júl | 2022

Ako eliminovať zdravotné riziká pri domácom maľovaní?

 

Aplikovať čerstvý náter na steny je jednoduchým a účinným spôsobom ako oživiť váš domov, exteriér alebo kancelárske priestory. Pri maľovaní interiéru by ste mali dodržiavať bezpečnostné opatrenia, aby ste ochránili seba a svoju rodinu. Ako teda postupovať aby bolo maľovanie pre vás bezpečným zážitkom?

 

Použitie farby na vodnej báze s nízkym obsahom VOC

Na maľovanie vášho domova alebo kancelárie používajte farby na vodnej báze, ktoré neobsahujú žiadne VOC. Vo farbách sú totiž chemikálie, nazývané prchavé organické zlúčeniny (VOC), ktoré môžu byť toxické. VOC vytvárajú výpary a môžu dráždiť vaše oči a dutiny.

V porovnaní s tradičnými farbami, uvoľňujú moderné produkty menej výparov. Základné nátery a farby s nízkym obsahom VOC sa nanášajú rovnakým spôsobom ako bežné produkty a stoja približne rovnako. Ďalšou výhodou používania produktov s nízkym alebo žiadnym obsahom VOC je, že sa dajú ľahko čistiť, bez použitia silných rozpúšťadiel. Tiež sa ľahko likvidujú.

 

Buďte opatrní okolo elektrických zásuviek

Pri maľovaní v blízkosti elektrických zásuviek, zakryte všetky odkryté vývody maliarskou páskou. Na ochranu zásuvky je niekedy potrebné odstrániť kryt zásuvky a tým nechať svorku odkrytú. Ak potrebujete odstrániť zásuvku, či zakryť vypínač, vypnite napájanie miestnosti skôr ako začnete maľovať. Ak potrebujete pomoc od profesionálnych maliarov, radi vám pomôžeme!

 

Uchovávajte produkty bezpečne

Výpary z rozpúšťadiel, riedidiel, lakov a farieb sú škodlivé pri vdychovaní a navyše môžu byť aj horľavé. Za každých okolností by ste mali zabezpečiť dobré vetranie priestoru, napríklad otvorením okien a dverí. Na odstránenie výparov z vášho pracovného priestoru môžete použiť aj odsávací ventilátor.

Nikdy nemaľujte ani nepoužívajte žiadne typy rozpúšťadiel, či iných náterových produktov v blízkosti otvoreného ohňa, pecí alebo ohrievačov. Pri maľovaní taktiež nikdy nefajčite. Niektoré druhy leštidiel, lakov a farieb sú totiž horľavé.

 

Vyčistite a správne zlikvidujte farbu

Mnoho ľudí nevie, že zvyšky farieb musia pred vyhodením úplne vyschnúť. Nesprávna likvidácia môže viesť k znečisteniu pôdy a vody. Aj prázdne nádoby od farby by mali pred likvidáciou vyschnúť. Nechajte ich otvorené v dobre vetranom priestore, kým nádoba úplne nevyschne.

 

Ak sa na maľovanie vášho interiéru z akýchkoľvek dôvodov necítite, zavolajte nás radi vám pomôžeme. Vy si oddýchnete a my vám bezpečne a profesionálne skrášlime domov.