Stierkovanie

Príprava

Príliš veľa vrstiev náterov na stene pre nás nepredstavujú žiadny problém. Aké sú prípravné práce pri stierkovaní?

  • preveríme stav stien a vyhodnotíme, aké úkony sú potrebné pre prinavrátenie pôvodnej kvality,
  • pripravíme priestor proti znečisteniu aplikáciou krycích fólií, zabezpečíme okolité objekty a môžeme začať stierkovať!
  • po dokončení prác vrátime priestor do pôvodného stavu a upraceme všetok vzniknutý neporiadok.
Stierkovanie

Prvým krokom je odstránenie starých vrstiev náterov a očistíme a nanesenie nového pevného podkladu. Po odstránení starého a nesúdržného povrchu je pre spevnenie podkladu najlepšou voľbou stierkovanie. Takto upravený povrch je pevný, hladký a pripravený na nové vrstvy vami vysnívaného náteru. Pre dosiahnutie dokonale hladkého povrchu aplikujeme sádrovú stierku vždy v troch vrstvách, pri väčších plochách využívame airless techniku.

Spevnenie stien a stropov

Prostredníctvom stierkovania s využitím sklotextilnej sieťky vieme vystužiť a spevniť všetky steny a stropy, ktoré to potrebujú. Použitie výstužnej sieťoviny zabezpečí omietaným stenám dostatočnú pevnosť pre všetky nasledovné maliarske úkony a obmedzí výskyt špár a trhlín.

Kontaktujte nás