Renovácia drevených a kovových povrchov

Príprava

Špeciálnu starostlivosť si zaslúžia všetky povrchy. Každý bežne používaný materiál časom degraduje, čo môže spôsobiť zníženie jeho kvality alebo jeho nižšiu funkčnosť. Renováciou drevených alebo kovových povrchov predĺžime ich životnosť, účel, a prinesieme im naspäť ich zašlú krásu.

V prípravnej fáze renovačných prác vykonávame nasledovné kroky:

  • preveríme stav renovovaného materiálu a vyhodnotíme, aké úkony sú potrebné pre prinavrátenie pôvodnej kvality,
  • zabezpečíme okolité priestory proti znečisteniu ochrannými fóliami,
  • pre ideálny finálny výsledok je potrebné, ak je to možné, konštrukcie demontovať a jednotlivé diely ošetriť zvlášť (po dokončení prác vám samozrejme konštrukciu zmontujeme naspäť),
  • po vykonaní renovačných prác vrátime všetko do pôvodného stavu a čistoty.

A vy si už len môžete naplno užívať výsledný efekt renovácie, bez starostí.

Druhy renovácií

Drevené povrchy a konštrukcie

Renováciou podhľadov, prístreškov či plotov zabezpečíme predĺženie funkčnosti a životnosti akýchkoľvek exteriérových drevených konštrukcií. Ochránime ich pred spráchnivením, chorobami a škodcami a správnym finishom im dodáme krásny vzhľad.

Kovové povrchy a konštrukcie

Hoci kovové konštrukcie a plochy vyzerajú na prvý pohľad nezničiteľne, aj ony vyžadujú raz za čas špeciálnu starostlivosť. Renováciou plotov, striech, brán a akýchkoľvek iných exteriérových konštrukcií vytvoríme ochranu proti korózii, predĺžime ich životnosť a vylepšíme celkový vzhľad.

Airless technika

Niektoré plochy, najmä tie veľké a ťažko dostupné či komplikovane konštruované, vyžadujú nanášanie náterov airless technikou. Táto technika zabezpečí krásny hladký povrch bez viditeľnej štruktúry, ušetrí materiál a najmä je veľmi rýchla a efektívna. Takýmto spôsobom nástreku farby vieme dosiahnuť najlepší možný finálny efekt náteru.

Kontaktujte nás